english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Таньо Танев

Гълъбовъд: Таньо Танев
Номер: 1736
СШ: 25:23:38.00
ИД: 42:36:41.40
Уеб аддрес:
2008 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дуранкулак  Дата: 18-05-2008  Брой гълъби: 939
1 35910 06 Ж 282346 18-05-2008 10:25:07.0 0 1200.878 1.065
2 11698 06 Ж 282346 18-05-2008 10:25:20.0 0 1199.772 2.130
3 35935 06 М 282346 18-05-2008 10:25:39.0 0 1198.160 3.195
5 35931 06 Ж 282346 18-05-2008 10:26:02.0 0 1196.214 5.325
6 35908 06 М 282346 18-05-2008 10:26:03.0 0 1196.129 6.390
8 16480 04 Ж 282346 18-05-2008 10:26:34.0 0 1193.517 8.520
9 35918 06 М 282346 18-05-2008 10:26:35.0 0 1193.433 9.585
2007 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Фокшан-1 (Румъния)  Дата: 02-06-2007  Брой гълъби: 581
87 35925 06 М 368654 02-06-2007 12:27:33.0 0 951.243 149.742
Място: Бузау (Румъния)  Дата: 27-05-2007  Брой гълъби: 816
21 35969 06 М 301925 27-05-2007 10:29:40.0 0 1119.621 25.735
57 35952 06 М 301925 27-05-2007 10:42:24.0 0 1069.138 69.853
62 61370 05 Ж 301925 27-05-2007 10:46:37.0 0 1053.409 75.980
Място: Силистра-1  Дата: 13-05-2007  Брой гълъби: 1092
52 61385 05 Ж 224249 13-05-2007 10:03:34.0 12 919.934 47.619
78 35946 06 М 224249 13-05-2007 10:10:37.0 12 894.077 71.429